Profesionálové v oblasti médií a komunikace.

Budování, vytváření a rozvoj pozitivních vazeb a vztahů s (především) novináři, obchodními partnery, zákazníky, zaměstnanci, širokou veřejností i dalšími tzv. „cílovými skupinami“ bylo, je a bude základem naší práce.

Dále umíme:

MarketingZnáte svůj mediální obraz?
DigitalPropojení webu a mobilních aplikací.