Maturovat na gymnáziu, nebo vystudovat střední odbornou školu? Věčné dilema

I v současných rodičích je zakořeněno, že gymnázium je prestižní škola, na které se děti naučí víc než jinde a mají otevřené možnosti, co se týká dalšího studia. Odtud se můžou hlásit na jakoukoli vysokou. Protože jak známo, během let na střední škole se zpravidla dítě několikrát rozmyslí, čím chce být.

To znamená, že touží-li po matematickém zaměření a na gymnáziu zjistí, že zase takové nadání nemá, může se začít poohlížet po humanitním směru.

školáci u tabule

Ale pozor! Často bývají jak žáci, tak rodiče zaskočeni způsobem výuky a přístupem učitelů. A to i v případě, kdy sem přichází ne jedenáctiletý, ale patnáctiletý člověk.

Už u těch mladších, kteří nastoupili k osmiletému studiu, je přístup jiný, než na základní škole. Učitelé vnímají věk svých žáků, ale protože se ocitli v tomto světě, předpokládají, že jejich znalosti a touha po vědění existuje. Začnou se k nim tak chovat.
mladá chemička

Testy bývají náročné. A je jedno, jestli u mladších, či starších. Zadaná látka bývá v písemných pracích vyžadována víc do hloubky, než bylo vyloženo v hodině, protože automaticky předpokládají, že děti mají zájem o učení a dobrovolně chtějí vědět víc.

Povinná četba se skládá z nezáživného čtení pro dnešní generaci, protože klasika patří ke klasické škole.

Všichni musí počítat s určitými změnami v četbě. Stává se, že seznam knih se změní během jednoho školního roku. A když se to stane během předposledního ročníku, je k naštvání, když už někdo má načteno a vlastně musí začít od začátku.

V této třídě už žák navštěvuje semináře, které ho připravují na maturitu z předmětů, které si sám vybral. Tedy, těch volitelných.
Maturovat na gymnáziudnes vůbec nic neznamená. Člověk odchází s tím, že se hlásí na vysokou školu, protože jinak může tak akorát jít dělat do supermarketu. Dřív tito lidé získali uplatnění jako administrativní síly, dnes se na ně pohlíží jako na nedostudované a nevhodné, aby dostali do ruky razítko.

Odborná střední škola nabízí možnost uplatnění už po složení maturitní zkoušky. Tito absolventi jsou kvalifikováni především do oblastí ekonomických, zdravotnických, pedagogických a dalších.

Obecně se říká, že střední odborná škola je pro děti nadané v určité oblasti, kterou chtějí samy rozvíjet. I když jejich povinná četba je lehčího žánru než na gymnáziu, nemyslete si, že sem chodí ti hloupější.

Někdy se stává, že člověk s maturitou na gymnáziu neuspěje s dalším studiem, ale naopak ten ze střední odborné, se stane vyhledávaným odborníkem, který po maturitě studoval dál.

Ano, protože pokud se nespokojí jen s maturitou, můžou studovat jak vyšší odbornou, tak vysokou školu ve svém oboru.

Proto si myslím, že je dobré zvážit, kam potomka nasměrovat, aby byl ve svém budoucím životě nejen úspěšný, ale hlavně spokojený.