Proč jsou mezilidské vztahy příznivé pro podnikání?

Mnoho lidí, kteří se uchází o práci, jistě zajímá, jaká atmosféra v daném podniku panuje. Ačkoli se příslib dobrých peněz může dát velice lákavý, většinou bohužel přichází náraz v podobě nepříznivého nadřízeného nebo příliš soutěživých jednotlivců v klání „kdo si získá přízeň bohů“. Existují ale i takové situace, kdy ani peněžní odměna není adekvátní vzhledem k napětí a není tedy divu, že lidé mají tendenci odcházet. A to už by mělo fungovat jako signál pro zaměstnavatele, různé podniky, že tudy cesta opravdu nevede.
jde se do akce
1. Stanovte v pracovním prostředí domácí atmosféru
Základní jednotkou dobrého pracovního výkonu je spokojenost. Může se jednat jak o peněžní spokojenost, tak o kolektivní spokojenost. V případě kolektivní spokojenosti se může utvořit silná komunita, která přenese eventuální pohodu mezi svými členy do jejich pracovního úsilí. Nemusí se však jednat pouze o zaměstnance, podřízené, ale třeba i o obchodní partnery. Diskrétnost je sice samozřejmostí, ale proč napjatou atmosféru trošku neuvolnit? Když si člověk padne s druhým do noty, i důležité obchodní věci se řeší mnohem jednodušeji.

2. Vytvořte užší komunity mezi pracovníky
Stejně jako ve škole či práci, mají lidé tendenci se sdružovat do kolektivů a vyhledávat lidi, se kterými si takzvaně sednou. Pokud se však jedná o kolektiv masivní, tato tendence začne postupně zanikat. Je lepší utvořit menší hloučky, kde se dotyční budou navzájem znát a rozvinou potencionální přátelskou atmosféru, což bude mít vliv i na jejich pracovní výkon.
šťastný i v práci
3. Vnímejte své podřízené jako své ovečky
Ačkoli to může vyznít poněkud prazvláštně, jedná se o osvědčený způsob, jak za použití psychologie docílit úspěchu nejen pracovních, ale také v rámci vztahů. Z pohledu nadřízeného jistě nemá cenu kárat své podřízené za úplné malichernosti. Točí se to zkrátka kolem pracovní morálky, která má vliv na více faktorů. Buďte přísní, ale féroví. 

Posted in Nezařazené