Na stěhování můžete výrazně ušetřit


Jestliže vás Äeká stÄ›hování a vy nenosíte po kapsách zrovna hodnÄ› penÄ›z, pak není divu, když budete chtít celou akci provést svépomocí, a tak výraznÄ› uÅ¡etÅ™it. Když si sjednáte stÄ›hovací služby, vÅ¡e probÄ›hne perfektnÄ›, rychle a bez námahy, ale bude vás to stát nezanedbatelnou sumu penÄ›z. Naopak v situaci, kdy vÅ¡e zařídíte svépomocí, budete muset zapojit své svaly a nervy, ale výdaje budou minimální.

To první, na co dost možná narazíte, bude, že nemáte dostateÄnÄ› prostorné vozidlo pro pÅ™evoz vÄ›cí. Ale to vůbec nevadí! Ve skuteÄnosti se jedná o naprosto zanedbatelný problém, protože aÅ¥ už potÅ™ebujete jakkoli velký automobil, můžete si ho snadno půjÄit – kde jinde, než v osvÄ›dÄené pražské půjÄovnÄ› dodávek pujcovna-praha9!

vysokozdvizny vozik

Navíc, pÅ™evážet vÅ¡echny vÄ›ci vlastním osobním automobilem by bylo hned z nÄ›kolika hledisek nevýhodné. Museli byste trasu absolvovat hned nÄ›kolikrát. NÄ›které vÄ›ci by se možná poÅ¡kodily, a stejnÄ› tak by se mohl zneÄistit anebo poÅ¡kodit interiér vozidla. A stejnÄ› byste do osobního automobilu velké kusy nábytku anebo spotÅ™ebiÄe nedostali, to je jisté.

Pronajmout si vozidlo s dostateÄnÄ› velkým nákladním prostorem, tím spíše, když ho máte doslova na dosah ruky, je maximálnÄ› výhodné. Když si vÅ¡e důkladnÄ› spoÄítáte, zjistíte, že cena pronájmu za takovou službu je prakticky minimální. A to platí tím spíše, když do ní zahrnete i skoro neomezený poÄet kilometrů anebo aktuální dálniÄní známku, která je v pronajatém vozidle automaticky k dispozici.

zemekoule a krabice

Záleží tedy jen na vás, kolikrát a jak daleko se stÄ›hovanými vÄ›cmi pojedete, můžete s nimi klidnÄ› vyrazit i do zahraniÄí.

Pro vÅ¡echny případy vám jistÄ› pÅ™ijde vhod, že vÅ¡echna vozidla mají sjednané nejen povinné havarijní pojiÅ¡tÄ›ní, ale také prémiovou asistenÄní službu. A to znamená, že se na nÄ› můžete plnÄ› spolehnout 7 dní v týdnu, 24 hodin dennÄ›, bez ohledu na to, zda je vÅ¡ední den anebo svátek. AÅ¥ už vás na cestÄ› pÅ™ekvapí cokoli, vhodné Å™eÅ¡ení budete mít vždy po ruce!