„Šedá“ ekonomika v ČR

Všeobecně se do této ekonomiky zahrnují nelegální činnosti, které porušují etické, společenské, morální a obchodní normy. Je to takzvané praní špinavých peněz, daňové úniky, práce na černo. Zkrátka příjem z těchto oblastí není hlášen příslušným úřadům, tudíž není zdaněn.
Celkový rozsah šedé ekonomiky je v ČR okolo 500 mld. Kč. V letech 2016 to však bylo cca 614 mld. Kč a pokles se odhaduje díky bezhotovostnímu platebnímu styku, poklesu nezaměstnanosti a celkovému růstu životní úrovně obyvatelstva.
letájící stovky
Občané se mohou do této ekonomiky zapojit nejčastěji kvůli:
·         Snaze vyhnout se placení daní
·         Neplacení příspěvků na sociální pojištění
·         Obcházení minimální mzdy nebo maximální délce pracovní doby
·         Snaze zbavit se hlášení daňového přiznání
·         Anebo také snaze dosáhnout svobodnější společnosti
populace a obchodování
Tato ekonomika způsobuje podkopávání státního řízení ekonomiky a narušuje daňový systém včetně devizového hospodářství. Činnost šedé ekonomiky ale porušuje i pracovněprávní předpisy jako je zákoník práce, přičemž lidé nedodržují bezpečnost práce, ochranu životního prostředí a podobně. Tím přispívají k narušení vztahů ve společnosti ale i v rovnováze přírody.
Když nebudeme hledět jen na zápory, šedá ekonomika má i své klady. Zejména v tom, že upozorňuje na chyby oficiální ekonomiky, na mezery v zákonech nebo na nevyhovující daňový systém. Také dokazuje podnikavost občanů a jejich připravenost na reagování na nevyhovující tržní podmínky. Rozšířená šedá ekonomika svědčí i o stabilitě, efektivnosti a důvěryhodnosti institucí, právního systému i systému celé společnosti.
Jelikož aktivity v rámci této ekonomiky mají zůstat skryty a využívá se hotovostního platebního styku, je to téměř nemožné vystopovat. Proto Evropská unie provedla opatření v tom, že nařídila členským státům přijmutí omezení pro hotovostní platby. Česká republika proto přijala zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti, který stanovuje, že každý plátce, který chce platit částkou přesahující 350 000 Kč, musí učinit bezhotovostní formou.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup