Bez vody a stromů nebude život

Je to samozřejmě o lidech a především o zisku z prodeje dřeva. Měli bychom si uvědomit, že naše česká země byla (a snad ještě bude) v Evropě překrásnou lesnatou krajinou, s množstvím různých druhů stromů, které jsou naším přírodním bohatstvím. To platí i o Slovensku.
alej třešní

Tam kde nejsou stromy, tak naše krajina zákonitě nemůže být chráněna před vysoušením. Klimatické změny, ať se to týká sucha nebo přívalových dešťů, jsou důsledkem toho, jak si naši „hospodáři“ po dlouhá léta pravděpodobně neuvědomovali, jakou důležitou roli hraje pro náš současný a budoucí život každý strom.
změna klimatu
Jako by pro náš život byly důležité jen takové prostředky, které ovlivňují tok peněz. To je moc smutné.
·         Pokud si vzpomenete a jezdíte autem, předtím byly okraje silnic osázené stromy. Převážně ovocnými, ale i lípami, buky…. Stromy u silnic byli po dlouhá léta správně vysazované a pravidelně ošetřované. Vždyť nejenom zpevňují zem, ale zadržují vodu, když jsou například přívalové deště, tak chrání asfaltové vozovky před sluncem a ve špatném počasí ochraňují jak před větrem, tak před sněhovými jazyky. Ale z okrajů mnoha silnic stromy zmizely. PROČ?
·         Lesy bez stromů, louky vysušené. Protože je zemědělská půda bez remízků – to je důsledek krajiny bez vody. Různé moderní technologie, které se mladá generace učí, je svým způsobem k ničemu, pokud se nebude používat zdravý selský rozum našich prapředků. Bez vody trpí obyvatelé. A průmysl bez vody bude upadat.
pěstování peněz
Chodíte rádi do přírody a všímáte si, jak na velmi mnoha místech se za několik let krajina změnila? Kolem rybníčků, rybníků a potoků zmizely stromy. Jsou vykácené, žádný stín a místo krásné vody ke koupání nebo rybaření jen trocha vody plné vodních rostlin nebo sinic. To je ale chyba našich hospodářů a špatných zákonů.
Všichni lidé, už od základní školy by se měli učit, jak se mají v jakékoliv krajině chovat a zacházet s ní s úctou. Pokud víme, že klimatické podnebí se mění každým rokem směrem k suchu, měli bychom především naléhat na obecní představitele tak, aby správnou a dostatečnou výsadbou stromů bylo obnoveno to, co bylo vykácené. Vždyť každý strom napomáhá k zadržování vody, bez které nemůžeme existovat.