Je pro vás humanistická terapie vhodná?

Humanistická terapie je přístup k duševnímu zdraví, který zdůrazňuje, že je důležité být sám sebou, abyste mohli vést co nejplnohodnotnější život.

Je založena na principu, že každý má svůj vlastní jedinečný způsob pohledu na svět. Tento pohled může ovlivnit vaše rozhodnutí a jednání.

Humanistická psychoterapie zahrnuje také základní přesvědčení, že lidé jsou v jádru dobří a jsou schopni se sami správně rozhodovat. Pokud si sami sebe nevážíte, je těžší rozvinout svůj plný potenciál.

Pojďme se podívat na detailnější informace o humanistické terapii, včetně toho, jak funguje, a tipů pro vyhledání terapeuta.

Jak funguje?

Humanistická terapie zahrnuje lepší pochopení vašeho pohledu na svět a rozvoj skutečného sebepřijetí.

Toho se částečně dosahuje prostřednictvím rozvoje bezpodmínečného pozitivního přijetí, a to jak ze strany druhých, tak ze strany vás samotných. Když věříte, že si vás ostatní váží pouze tehdy, když se chováte určitým způsobem, snadno se dostanete do pasti neustálého pocitu, že nejste dostateční.

Tento pocit bezcennosti může následně negativně ovlivnit to, jak vnímáte sami sebe i svět kolem sebe. Nezapomeňte, že podle základních principů humanistické psychoterapie má to, jak vnímáte sami sebe a svět kolem vás, velký vliv na vaše myšlenky a činy.

Humanistická terapie vám může pomoci, jak rozvíjet sebepřijetí, tak překonat kritiku nebo nesouhlas ze strany druhých tím, že vám nabídne bezpečný prostor pro práci na osobním růstu. Existují způsoby, jak toho dosáhnout, které probereme později.

Jak se dá srovnat s jinými typy terapie?

Humanistická terapie se liší od tradičnějších přístupů, jako je psychoanalýza nebo kognitivně behaviorální terapie.

Začněme tím, že humanistická psychoterapie má tendenci zaměřovat se více na váš současný každodenní život. To je velmi odlišné od jiných přístupů, které se zaměřují na vaše minulé zkušenosti, včetně těch, které si možná ani neuvědomujete.

Podobně se humanistická psychoterapie také více zaměřuje na pomoc jednotlivci jako celku než na léčbu konkrétní diagnózy. Humanistický psychoterapeut toho často dosahuje prostřednictvím aktivního naslouchání. To znamená, že bude pozorně naslouchat vašim slovům a ujistí se, že plně rozumí tomu, co říkáte. Může vás zastavit, aby vám položil doplňující otázky.

Humanističtí terapeuti pracují s myšlenkou, že odborníkem na své obtíže jste vy. Budou podporovat směr, kterým se při každém sezení vydáte, a budou důvěřovat, že víte, o čem potřebujete mluvit, abyste mohli pracovat na věcech, které vás k terapii přivedly.

Jaké jsou příklady humanistické terapie?

Humanistické terapie zahrnují řadu přístupů. Tři z nejběžnějších jsou gestalt terapie, terapie zaměřená na klienta a existenciální terapie.

Gestalt terapie

V gestalt psychoterapii jsou klíčové vaše osobní zkušenosti a popis toho, co prožíváte, vlastními slovy. Vychází ze základní teorie, že nevyřešené konflikty s druhými lidmi – včetně členů rodiny nebo romantických partnerů – vedou k trápení.

Gestalt terapie poskytuje stav „bezpečné nouze“, kdy můžete v přítomném okamžiku prozkoumat věci, které vás trápí. Můžete například zkoumat přesvědčení, že na vašich názorech partnerovi nezáleží.

Terapeuti pomáhají vytvořit atmosféru „tady a teď“ tím, že se ptají, co si právě uvědomujete nebo jak se cítíte při určitých emocích. K tomu můžete použít řadu technik, např:

  • hraní rolí
  • přehánění určitého chování
  • přehrávání scénáře

Můžete být například požádáni, abyste si představili osobu, se kterou máte konflikt, jak sedí na prázdné židli naproti vám. Pak povedete rozhovor, jako by tam dotyčná osoba skutečně seděla.

Terapie zaměřená na klienta

Tento přístup, známý také jako terapie zaměřená na člověka a rogeriánská terapie, je považován za hlavní typ humanistické terapie.

Je založen na myšlence, že vstřebávání kritiky nebo nesouhlasu od druhých může zkreslit způsob, jakým vnímáte sami sebe. To blokuje osobní růst a brání vám žít plnohodnotný život, což následně vede k duševním potížím.

jak si najit humanistickeho a rogerianskeho psychoterapeuta

Jak už název napovídá, klade také velký důraz na rozvoj pevného vztahu mezi klientem a terapeutem.

Terapeut zaměřený na klienta vás bezvýhradně přijme, i když s některým aspektem vašeho chování nesouhlasí. Pocit, že jste v psychoterapii přijímáni bez ohledu na to, s čím se svěřujete, vám může pomoci vyhnout se tomu, abyste se drželi zpátky ze strachu z nesouhlasu.

Budete určovat směr terapie, zatímco terapeut vám bude naslouchat bez odsuzování.

Existenciální terapie

Existenciální terapie čerpá z filozofie více než většina ostatních přístupů k léčbě duševního zdraví. Cílem tohoto přístupu je pomoci vám pochopit, jak vaše existence – pojetí vás jako celé osoby – ovlivňuje váš jedinečný pohled na svět.

Existenciální terapeuti vám pomohou pochopit a prozkoumat význam, který přikládáte věcem, které se ve vašem životě dějí. Pod jejich vedením se naučíte přijmout odpovědnost za rozhodnutí, která činíte, a uvědomíte si, že máte svobodu provést změny, které dají vašemu životu větší smysl.

Stejně jako jiné humanistické přístupy se existenciální terapie zabývá především problémy, kterým čelíte v současné době, a ne věcmi z minulosti. Bere však v úvahu, jak vaše myšlenky – vědomé či nevědomé – ovlivňují vaše duševní zdraví a cíle.

Kdo je vhodným kandidátem pro humanistickou terapii?

Humanistickou terapii se vyplatí vyzkoušet, pokud hledáte způsoby, jak učinit svůj život plnohodnotnějším, bez ohledu na to, zda máte nějaké základní duševní onemocnění. Za zvážení stojí také v případě, že jste dříve měli problémy s navázáním vztahu s terapeuty.

Přehled 86 studií z roku 2002 ukázal, že humanistické terapie účinně pomáhají lidem dosáhnout dlouhodobých změn. Lidé v humanistické terapii vykazovali podle přehledu větší změny než lidé, kteří se žádné terapie neúčastnili.

Lidé v jiných typech terapie vykazovali podobné množství změn, což naznačuje, že jde spíše o to najít typ psychoterapie, která vás baví a které se budete věnovat.

Z přehledu dosavadních výzkumů z roku 2013 navíc vyplývá, že přístupy zaměřené na klienta mohou být užitečné pro:

  • trauma
  • potíže ve vztazích
  • psychózy
  • deprese
  • zvládání chronických zdravotních problémů

To, zda humanistický přístup vyhovuje vašim potřebám, může záviset na tom, co chcete od terapie získat. Humanistické terapie obvykle nekladou diagnózu jako prioritu a nemusí pracovat na dosažení konkrétních cílů léčby.

Pokud máte konkrétní příznaky nebo chování, které byste chtěli řešit, nebo hledáte terapii s jasným cílem diagnózy a léčby, možná vám více pomůže jiný přístup. Na druhou stranu může být vhodný, pokud se prostě cítíte „zaseknutí“ nebo ve vyjetých kolejích.

Mějte na paměti, že jiné typy psychoterapie často zahrnují aspekty humanistické terapie, jako je bezpodmínečné přijetí a aktivní naslouchání.

Jak najdu humanistického terapeuta?

Najít toho správného terapeuta není vždy snadné. Při hledání humanistického terapeuta začněte tím, že zvážíte, na čem byste chtěli pracovat. Může to být konkrétní problém nebo abstraktnější koncept.

Zamyslete se také nad všemi vlastnostmi, které byste u terapeuta chtěli. Dali byste přednost práci s terapeutem svého pohlaví? Vazba mezi terapeutem a klientem je v humanistické terapii obzvláště důležitá, takže se budete chtít ujistit, že se s psychoterapeutem budete cítit dobře.

Při hledání terapeuta si také všímejte, kolik si každý potenciální terapeut účtuje za jedno sezení. Přečtěte si více o tom, jak najít cenově dostupnou terapii nebo terapii zdarma.

Závěr

Humanistická terapie je typ léčby duševního zdraví, který se zaměřuje na vaše jedinečné zkušenosti a perspektivu. Humanističtí terapeuti nabízejí empatii, skutečný zájem o vás a vaše prožívání a bezpodmínečný pozitivní přístup.

I když to nemusí být nejlepší volba pro získání konkrétní diagnózy duševního zdraví, může to být dobrá volba, pokud jednoduše hledáte způsoby, jak vést smysluplnější život.